ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Útlínur snjóflóða (ID: 0)

Name: Útlínur snjóflóða

Display Field: FLOD

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Lagið inniheldur upplýsingar um útlínur snjóflóða sem aflað hefur verið af starfsmönnum VÍ. Útlínur eru ýmist mældar með GPS, hnitaðar út frá ljósmyndum og/eða lýsingum. Nákvæmni gagnanna er birt með mismunandi kortatáknum. Athugið að ekki eru til útlínur fyrir öll skráð snjóflóð í ofanflóðagrunni VÍ og ber því ekki að túlka gögnin sem hættumat. Gögnin voru síðast uppfærð 04.01.2023.

Copyright Text: © 2011-2023 Veðurstofa Íslands

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 100000

Max Scale: 1000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata